Innovatsiooni Laborid

Interdisciplinary

Eesmärk:
Innovatsiooni labori eesmärk on soodustada koostööd audiovisuaalsektori ja teiste kultuuri- ja loomemajanduse sektorite vahel, et toetada nende üleminekut keskkonnale ja/või parandada nende konkurentsivõimet ja/või Euroopa infosisu piiriülest levitamist, nähtavust, avastatavust, kättesaadavust, mitmekesisust ja publikut. Toetuse eesmärk on ka võimaldada Euroopa audiovisuaalsektoril ja teistel kultuuri- ja loomemajanduse sektoritel paremini kohaneda võimalustega, mida pakub tehisintellekti ja virtuaalmaailmade areng.

Oodatavad tulemused

o Parandada Euroopa audiovisuaalsektori ja muude kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet: läbipaistvus, andmete kogumine ja tehisintellekti/suureandmete asjakohane kasutamine, kohanemine nende sektorite käimasolevate muutuste poolt põhjustatud väljakutsete ja võimalustega;

o Parandada Euroopa audiovisuaalsektori ja muude kultuuri- ja loomesektorite kohanemist virtuaalmaailmade (ka metaversioon(id)) arengust tulenevate võimalustega.

o Parandada Euroopa audiovisuaalse ja kultuurilise sisu tootmist/rahastamist ja levitamist digitaalajastul;

o suurendada Euroopa audiovisuaalse ja kultuurilise sisu nähtavust, avastatavust, kättesaadavust ja mitmekesisust digitaalajastul;

o suurendada Euroopa audiovisuaalse ja kultuurilise sisu potentsiaalset publikut digitaalajastul.

o kiirendada Euroopa audiovisuaal-, kultuuri- ja muude loomesektorite üleminekut keskkonnale kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja uue Euroopa Bauhausi prioriteetidega.

28
to the end of the day
Deadline:
25.4.2024
Expired
No items found.
Want to know more about the call?
View details

Calls for proposals

View all