Meedia kirjaoskuse taotlusvoor

Interdisciplinary

Toetus soodustab meediapädevuse poliitika ja tavade alaste teadmiste jagamist ja vahetamist, et võimaldada uuenduslike piiriüleste meediapädevuse algatuste ja kogukondade arendamist kogu Euroopas, pidevalt muutuval digitaalmeedia maastikul ja võttes arvesse eri vanuserühmade praegust kasutajakäitumist.

Oodatavad tulemused

Konkursikutse tulemuseks on:


o üleeuroopalised konsortsiumid, parimate tavade levitamine üle riiklike, kultuuriliste ja keeleliste piiride ning meediapädevuse vahendite ja meetmete arendamine ja laiendamine, et tagada selliste tavade ülekandmine võimalikult laiale publikule, hõlmates erinevaid meediakanalite edastamise viise;

o foorumid parimate tavade vahetamiseks konkreetsete vanuserühmade, piiratud meediapädevusega või piiratud juurdepääsuga rühmade või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate rühmade puhul;

o toetus meediapädevuse spetsialistidele, et kohandada oma tavasid kiiresti arenevate meediaformaatide ja muutuvate meediatarbimisharjumustega.

(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

28
to the end of the day
Deadline:
7.3.2024
Expired
No items found.
Want to know more about the call?
View details

Calls for proposals

View all