Euroopa Komisjon tugevdab dialoogi muusikasektoriga

Euroopa Komisjon tugevdab dialoogi muusikasektoriga
Culture
Culture
4.10.2023

Euroopa Komisjon on valinud konsortsiumi, et korraldada hulk dialoogikohtumisi Euroopa suurtel muusika konverentsidel ning kaks ELi tasandi konverentsi. Eesmärk on tugevdada ja struktureerida dialoogi muusika valdkonnas Music Moves Europe raames.

Euroopa Komisjon on valinud konsortsiumi ellu viima 4-aastast tegevuskava (Music Moves Europe - Muusikadialoogi tugevdamine). Seda juhib Eurosonic Noorderslag (Holland), konsortsiumi liikmed on ARTmania (Rumeenia), Linecheck (Itaalia),MaMa (Prantsusmaa), Reeperbahn Festival (Saksamaa) ja Tallinn Music Week(Eesti).

Konsortsium korraldab poliitikakujundajatele ja huvirühmadele 2ELi konverentsi muusikasektori peamiste arengute teemal. Samuti korraldatakse hulk Music Moves Europe dialoogikohtumisi Euroopa suurtel muusikakonverentsidel, et vahetada mõtteid ELi teemadega seotud küsimustes (muusikat mõjutavad poliitikad, rahastamisvõimalused jne) muusikasektori ja selle professionaalide vahel.

Esimene dialoogiseanss, mis korraldatakse uue tegevuse raames,on plaanitud toimuma Tallinn Music Week 2023 ajal, 11.-14. mail. Esimene kahest ELi tasandi konverentsist on plaanitud korraldada teises poolaastas 2023.aastal.

See tegevus võimaldab suurendada teadlikkust ELi arengutest ja nende mõjust sektorile. Samuti võimaldab see komisjonil anda teavet ELi poliitikate ja programmide võimaluste kohta, et aidata sektoril õitseda ja lahendada selle väljakutseid ning olla kursis viimaste tööstusharu arengutega.Üks tegevuse elemente on mõiste "muusika ökosüsteem" kontseptuaalse raamistiku määratlemine.

Euroopa innovatsiooni, teadusuuringute, hariduse ja kultuurivolinik Mariya Gabriel ütles: „See tegevus täiendab meie olemasolevaid suhtluskanaleid muusikasektoriga. Olen veendunud, et see annab kasuliku panusemeie jätkuvatesse jõupingutustesse - Music Moves Europe algatuse raames -sektori, selle professionaalide ja muusikute sihitud toetamiseks. Olen endiselt pühendunud sellele, et aidata sellel sektoril taastuda Covid-19 kriisist ja toime tulla järjestikuste ja uute väljakutsetega, alates rohelise ja digitaalse ülemineku kuni energiakriisi poolt esitatud väljakutseteni.“

Music Moves Europe on Euroopa Komisjoni algatuste ja tegevuste raamistik Euroopa muusikasektori toetamiseks. Music Moves Europe'iga soovib Euroopa Komisjon ehitada ja tugevdada sektori tugevaid külgi: loovust,mitmekesisust ja konkurentsivõimet.

 

Join

Latest news

View all