The results of the call for proposals for cooperation projects were revealed

The results of the call for proposals for cooperation projects were revealed
Culture
Culture
16.8.2023

Koostööprojektide taotlusvoorus kutsuti edasistele lepingu läbirääkimistele Eestist kaks organisatsiooni juhtpartneritena ja kaheksa organisatsiooni partneritena. Soovime edu!

Kokku esitati Eestist sellesse taotlusvooru 52 projekti, edukuseprotsent oli 19,23%

Kõigi riikide peale kokku oli esitatud taotluste arv  eelmise aastaga võrreldes 22% suurem (831 vs 682 2022. aastal). Teemasid vaadates on kõige suurem kasv väikesemahulistes kategooriates. 2023. aastal kasvas väikesemahuliste taotluste arv võrreldes 2022. aastaga 33% (491 taotlust vs 365 2022. aastal) ja peaaegu 100% võrreldes 2021. aastaga. Taotlejad on taotlusvooru hästi tõlgendanud, kus erilist tähelepanu pööratakse väikesemahulistele projektidele, mis sobivad eriti hästi rohujuuretasandi organisatsioonide ligipääsu soodustamiseks ja nende toetamiseks uute partnerluste loomisel ning uute tegevuste ja uuenduslike ideede arendamisel. Väikesemahulised projektid moodustavad 59% selle taotlusvooru raames esitatud taotlustest.

Join

Latest news

View all